Kapıağası Yakub Ağa Hamamı

Kapıağası Yakub Ağa Hamamı, şimdiki adı Kocamustafapaşa olan Samatya semtinde, Aksaray’dan Yedikule’ye uzanan caddenin sağındadır. Ağa Hamamı, Mimar Sinan’ın eserlerini kaydeden tezkirelere göre 16. YY’da Kapıağası Yakub Ağa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır Glück yaptıranın adı hakkında bazı şüpheler ileri sürmekle beraber, gerek Adsız Risale’de gerek Tuhfetü’l Mimarin’de ve gerek Tezkiretü’l Ebniye’de burası “Sulumanastır’da Kapuağası Yakub […]