Acemoğlu Hamamı

Acemoğlu Hamamı Beyazıt’tan Şehzadebaşı’na giderken Balabanağa Mahallesi sınırları içerisinde, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Acemoğlanları Hamamı adıyla da bilinen bu yapı Yeniçeri kışla hamamlarının kalan tek örneğidir.

Fatih Sultan Mehmed dönemi eserlerinden olan Acemoğlu Hamamı’nın ilk adı Meydan Hamamı’ydı. Hamamın kitabesi olmadığından tam olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında hamam kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Burası Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar bir kışla hamamı olarak hizmet vermiş, bu tarihten sonra çarşı hamamına dönüştürülmüştür. Evliya Çelebi burayı Acemlere ayırmıştır.

Hamamın ilgi çekici bir başka özelliği ise, 1778– 1846 yılları arasında yaşayan Türk musikisinin büyük üstatlarından İsmail Dede Efendi’yle olan alakasıdır. İsmail Dede Efendi, “Hammamîzâde” lakabıyla tanınmaktadır. Cezzar Ahmed Paşa’nın yanında mühürdarlık yapan babası, daha sonra İstanbul’a taşınarak burada Acemoğlu Hamamı’nı satın almıştır. Babasının ölümü üzerine hamam İsmail Efendi’ye kalınca, o sıralar Yenikapı Mevlevihanesi’ne devam eden İsmail Efendi hamamı satarak gelirini dergâhın hayır işlerinde harcamıştır. Annesi hamamın satılmasına çok üzülmüştür. Bu esnada İsmail Efendi’nin meşhur Buselik şarkısı “Zülfündedir benim bahtı siyahım”, padişah III. Selim’in büyük beğenisini kazanmış, padişah İsmail Efendi’ye yüklü bir bahşiş vermiştir. İsmail Efendi bunun üzerine derhal satılan hamam için kendisine darılan annesinin yanına koşarak elini öpmüş ve padişahın bahşişini ona ikram ederek kendisinden özür dilemiştir.

Acemoğlu Hamamı, günümüzde neredeyse üzerine çökercesine inşa edilen turistik bir otelin içinde kalmıştır. Otelin yapımı sırasında restore edilen hamam, otelin bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir.

Acemoğlu Hamamı Adres Bilgileri

Kemal Paşa Mahallesi, Acemi Nefer Sk. No:1, 34134 Fatih/İstanbul

Acemoğlu Hamamı’na Nasıl Gidilir

Acemoğlu Hamamı Yol Tarifi

Bir cevap yazın