Akbıyık Hamamı

Akbıyık Hamamı, Sşehrin en eski Türk yapılarından biri olarak kabul edilmesine rağmen günümüzdeki görüntüsü alelade inşa edilmiş bir apartmandan farksızdır. Ahırkapı’da, Akbıyık Caddesi’nin bitiminde, Keresteci Hakkı Sokağı’nın köşesinde bulunmaktadır. Reşad Ekrem Koçu, hamamı şehrin eski Türk yapılarından biri olarak kabul etmektedir. Fakat günümüzde bu yapı, 1950’lerden sonra yapılmış alelade bir apartman görüntüsüne sahiptir. Böyle olmasının […]

Kapıağası Yakub Ağa Hamamı

Kapıağası Yakub Ağa Hamamı, şimdiki adı Kocamustafapaşa olan Samatya semtinde, Aksaray’dan Yedikule’ye uzanan caddenin sağındadır. Ağa Hamamı, Mimar Sinan’ın eserlerini kaydeden tezkirelere göre 16. YY’da Kapıağası Yakub Ağa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır Glück yaptıranın adı hakkında bazı şüpheler ileri sürmekle beraber, gerek Adsız Risale’de gerek Tuhfetü’l Mimarin’de ve gerek Tezkiretü’l Ebniye’de burası “Sulumanastır’da Kapuağası Yakub […]

Acı Hamam

Acı Hamam, Divanyolu Caddesi’nde, Doktor Emin Paşa Sokağı’nda Sultanahmet Hamamı adıyla faaliyetini sürdürmektedir. Hamamın banisi Molla Fenarizade Alaaddin Ali Efendi’dir. Hamam, Konstantinos Lips olan kiliseden dönüştürülmüş Fenari İsa Camii ve medresenin giderlerini karşılamak için yaptırılmıştır. Molla Fenarizade Alaaddin Ali Efendi, ilk Osmanlı şeyhülislamı Molla Fenari’nin yeğeniydi; kendisine de Rumeli Kazaskerliği görevi verilmişti. Bu zat caminin […]

Acemoğlu Hamamı

Acemoğlu Hamamı Beyazıt’tan Şehzadebaşı’na giderken Balabanağa Mahallesi sınırları içerisinde, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Acemoğlanları Hamamı adıyla da bilinen bu yapı Yeniçeri kışla hamamlarının kalan tek örneğidir. Fatih Sultan Mehmed dönemi eserlerinden olan Acemoğlu Hamamı’nın ilk adı Meydan Hamamı’ydı. Hamamın kitabesi olmadığından tam olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında hamam […]

Üsküdar Kuzguncuk Batak Hamamı

Üsküdar Kuzguncuk Batak Hamamı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk Meşruta sokak ile Tenekeci Musa sokağının kesiştiği yapı adasında 1900’lü yıllarda inşa edilmiştir. Hamam 1980’li yıllara kadar hizmet vermiştir. Şimdi harabe halde durmaktadır. Batak Hamam ismi verilen Hamam daha çok gayri Müslim vatandaşların rağbet ettiği bir tesis idi. Musevilerin bireysel temizlik, Müslümanlarda ise gusül gibi […]

Ortaköy Hamamı

Hüsrev Kethüda Hamamı veya diğer adıyla Ortaköy Hamamı, İstanbul‘da, Beşiktaş İlçesi’nde, Ortaköy’de, Muallim Naci Caddesi’nin Ortaköy Dereboyu Caddesi’yle kesiştiği yerde bulunan tarihi hamam. 16. yy’da Veziriazam Kara Ahmed Paşa’nın kâhyası Hüsrev Kethüda tarafından yaptırılan çifte hamam, Mimar Sinan’ın eseridir. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir.[1] Soyunmalık kısmı, yan yana, üzerileri iki büyük kubbeyle örtülü iki kare […]